Khách hàng Bộ tư lệnh Quân chủng phòng không- không quân
Nội dung dự án/hợp đồng Xây dựng, cải tạo và mở rộng tuyến đường Lê Trọng Tấn Cung cấp và thi công bê tông Asphalt. Cung cấp ống cống các loại
Giá trị 225 tỷ
Thời gian 2015 - 2016
Địa điểm Lê Trọng Tấn - Thanh Xuân - Hà Nội