Năm 2024,  tình hình cháy nổ trên địa bàn TP. Hà Nội diễn biến hết sức phức tạp, khó lường. Để chủ động phòng chống cháy nổ và kịp thời xử lý các tình huống khi có sự cố cháy nổ xảy ra. Sáng ngày 31/4/2024, HA THANH GROUP phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC & CNCH huyện Đông Anh tổ chức huấn luyện, nâng cao kỹ năng PCCC & CNCH cho CBCNV của Hà Thanh, những người trực tiếp quản lý và vận hành trang thiết bị, máy móc.


Trong thời gian huấn luyện, CBCNV HA THANH GROUP đã được truyền đạt các nội dung về: Tình hình cháy nổ trên địa bàn TP. Hà Nội hiện nay, nguyên nhân xảy ra các vụ cháy, quy trình cứu chữa khi có cháy nổ xảy ra và các biện pháp phòng, chống cháy nổ cũng như những bài học kinh nghiệm thực tế để người lao động nâng cao hiểu biết về an toàn PCCC tại đơn vị.


Bên cạnh đó, Đội Cảnh sát PCCC & CNCH huyện Đông Anh còn tập trung hướng dẫn thực hành sử dụng bình chữa cháy; triển khai nhanh đội hình chữa cháy tại chỗ và cách cứu nạn, cứu hộ người bị thương tích khi có sự cố cháy nổ xảy ra.


Thông qua chương trình huấn luyện và thực tập các tình huống PCCC &CNCH, CBCNV HA THANH GROUP đã rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm về kỹ năng xử lý các tình huống cháy nổ, nguy cơ gây mất an toàn trong quá trình sản xuất để vận hành, sử dụng các trang thiết bị, máy móc, phương tiện đúng quy trình, góp phần đảm bảo an toàn tính mạng & tài sản của đơn vị.