Việt Nam hiện là Quốc gia thực hiện nghiêm túc việc chuyển đổi xanh trong toàn bộ nền kinh tế, hướng đến việc phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Trên hành trình đó, HA THANH GROUP đã và đang tích cực đẩy nhanh lộ trình của mình, thực hành tiết kiệm và tối ưu năng lượng sạch trong sản xuất, nhất là trong điều kiện kinh tế khó khăn như hiện nay.
Và Nhà máy gạch men Hà Thanh Đồng Tháp - đơn vị trực thuộc HA THANH GROUP là một minh chứng điển hình có nhiều tấm gương tập thể và cá nhân tiêu biểu đã chủ động, sáng tạo cải tiến sản xuất, giúp doanh nghiệp tiết kiệm nguyên nhiên liệu, nâng cao hiệu quả sản xuất, tiết kiệm hàng chục tỷ đồng cho Tập đoàn.

Giải pháp hữu ích giúp tiết kiệm khí CNG

“4 tỷ đồng là chi phí mà Nhà máy gạch men Hà Thanh tiết kiệm được mỗi tháng” nhờ cải tiến sáng tạo của anh Đoàn Quang Tú (sinh năm 1989) – nhân viên kỹ thuật lò nung, người trực tiếp giám sát, vận hành lò nung của Nhà máy. 

Từ năm 2021, HA THANH GROUP đã ứng dụng chuyển đổi công nghệ sản xuất từ than sang khí CNG, đây là bước đi chiến lược của Tập đoàn nhằm xanh hóa nguồn nhiên liệu, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường. Và trong quá trình vận hành, anh Đoàn Quang Tú đã có cải tiến điều chỉnh Lò nung hoạt động ổn định, đem lại hiệu quả kinh tế cao so với cùng kỳ các năm 2022,2023.
Theo Ông Trần Vĩnh Phúc -  Giám đốc Nhà máy Gạch men Hà Thanh cho biết: “Việc cải tiến nhằm giảm thiểu mức sử dụng khí CNG trong sản xuất có ý nghĩa vô cùng quan trọng, mang lại hiệu quả tiết kiệm năng lượng khá cao và dài hạn. Giải pháp này đã giúp chúng tôi tiết kiệm năng lượng và tiết kiệm chi phí hàng chục tỷ đồng mỗi năm.

Cây sáng kiến” của Nhà máy gạch men Hà Thanh

Nhiều đồng nghiệp quý mến gọi anh Đinh Văn Phường (sinh năm 1994), Phụ trách Phòng Công nghệ Nhà máy là “Cây sáng kiến” của Nhà máy. Gắn bó với Nhà máy Gạch men Hà Thanh từ những ngày đầu thành lập, anh Đinh Văn Phường đã có nhiều sáng kiến cải tiến đưa phụ gia vào sử dụng làm tăng tỷ trọng hồ, giảm tiêu hao than cám và cải tiến tái sử dụng bột phế thu hồi vào sản xuất, giúp tiết kiệm cho Tập đoàn hàng tỷ đồng. 

Với việc nghiên cứu, thử nghiệm thành công giải pháp tận dụng bột phế ở các công đoạn nghiền liệu sấy phun, máy ép, chuyền tráng  men….vào sản xuất đã giúp Nhà máy tiết kiệm được khoảng 300 tấn nguyên liệu/ tháng; giảm giá thành tiêu hao nguyên liệu đầu vào và giảm phát thải ra môi trường.

Đồng lòng cùng thực hành tiết kiệm

Không chỉ cá nhân có những cách làm hay, cải tiến sáng tạo. Mà ở Nhà máy gạch men Hà Thanh, việc chủ động nghiên cứu, phát huy sáng kiến, cải tiến giúp tiết kiệm nguyên nhiên liệu trong sản xuất hiện là việc làm xuyên suốt được Tập thể Ban lãnh đạo, CBCNV Nhà máy gạch men Hà Thanh đồng lòng thực hiện, nổi bật trên tinh thần tập thể đó phải kể đến Bộ phận Bảo trì của Nhà máy gạch men Hà Thanh.

Hưởng ứng chiến lược phát triển xanh của Tập đoàn, bên cạnh thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Trong quá trình sản xuất, Bộ phận Bảo trì của Nhà máy đã sáng tạo thiết kế “Hệ thống thu hồi nhiệt nhằm tận dụng tối đa lượng nhiệt của Lò Nung dư thừa chuyền sang Lò Sấy, giúp giảm thiểu tối ưu lượng khí CNG trong sản xuất, tiết kiệm hàng tỷ đồng/trên năm cho Tập đoàn. Bên cạnh đó, Bộ phận bảo trì còn thực hiện cải tiến hệ thống giải nhiệt máy ép, làm giảm nhiệt độ dầu thủy lực và giúp máy hoạt động ổn định"

Ghi nhận những thành tích và sáng kiến thể hiện sự sáng tạo, tính thíc ứng cao trong quá trình sản xuất. Bộ phận Bảo trì và 2 cá nhân anh Đinh Văn Phường – Phụ trách Phòng Công nghệ; anh Đoàn Quang Tú – nhân viên kỹ thuật lò nung đã được Chủ tịch HĐQT Tập đoàn – Ông Nguyễn Đức Hà quyết định khen thưởng:

  •     Tập thể Bộ phận Bảo trì- mức khen thưởng: 30.000.000 triệu đồng
  •     Anh Đinh Văn Phường – mức khen thưởng: 20.000.000 triệu đồng
  •     Anh Đoàn Quang Tú – mức khen thưởng: 20.000.000  triệu đồng

Những sáng kiến cải tiến không chỉ góp phần giúp doanh nghiệp tiết kiệm nguyên nhiên liệu, chi phí sản xuất mà còn nâng cao thu nhập cho người lao động và góp phần bảo vệ môi trường. Xu hướng hiện nay là phát triển công nghiệp, kinh doanh, sản xuất phải đi cùng tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường nên việc ứng dụng năng lượng xanh trong sản xuất được xem là động lực dài hạn để Ha Thanh Group bứt phá trên thị trường./

                                                                                                                             NGUỒN BAN TRUYỀN THÔNG HA THANH GROUP